Γενικό Λύκειο Δοξάτου

{tab Η προϊστορία|blue}

           Η ίδρυση του οκταταξίου Γυμνασίου αποτυπώνει την πνευματική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του Δοξάτου και την απαρασάλευτη θέση των κατοίκων του ότι η ύπαρξη ισχυρής εκπαιδευτικής οργάνωσης ισχυροποιεί την εθνική παρουσία της περιοχής, που έγινε επανειλημμένα στόχος ξένης επιβουλής(τρεις βουλγαρικές Κατοχές). Yπήρξε απόληξη μιας μακράς πορείας στο χρόνο, κατά την οποία ο τόπος μας υπερασπίστηκε την επιμονή του να δίνει το παρόν στα εκπαιδευτικά πράγματα ήδη από την ύστερη Τουρκοκρατία: το αλληλοδιδακτικό σχολείο πριν από το 1869, η ??Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα?? και το καλά οργανωμένο αναγνωστήριό της το 1874, το Αρρεναγωγείο το 1876, το πεντατάξιο Παρθεναγωγείο το 1878, τα Εκπαιδευτήρια το 1907, η Αστική Σχολή το 1938, το αποδεικνύουν περίτρανα.

{tab Ίδρυση|blue}

          Στις 29 Απριλίου 1946 θεσμοθετείται με Νομοθετικό Διάταγμα η ίδρυση οκταταξίου Γυμνασίου, απόφαση που ελήφθη μετά από πρόταση του βουλευτή Δράμας κ. Καραΐσκου, διότι θα εξυπηρετούσε 40.000 κατοίκους της περιοχής, και του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Τσάτσου με το επιχείρημα ότι η περιοχή αυτή ??είναι εθνικόν φρούριον και εθνικαί ανάγκαι το επιβάλλουν??. Η απόφαση αυτή οριστικοποιείται το 1949. Το οκτατάξιο τότε Γυμνάσιο στεγάστηκε αρχικά στη σημερινή αίθουσα τελετών, σε άλλες αίθουσες του Δημοτικού σχολείου και στην οικία Παπαϊωάννου και άρχισε να λειτουργεί το 1950. Θεμελιώθηκε το 1953 στο χώρο όπου στεγάζεται το σημερινό κτήριο του ΕΠΑΛ, και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1961. Για την ανέγερσή του συστάθηκε ερανική επιτροπή( Ν.Δ. 214/ 11.9.54), την οποία ενίσχυσαν τα χωριά της περιοχής.

          Εγκαινιάστηκε το 1958, οπότε και λειτούργησε ως Γυμνάσιο και Λύκειο ως το 1967. Κατά την περίοδο 1967- 1979 λειτούργησε ως εξατάξιο Γυμνάσιο, ενώ το 1979 ιδρύεται το Γενικό Λύκειο και κτίζεται το σημερινό του κτήριο. Από το 1985 συναυλίζεται με το Γυμνάσιο που απέκτησε δικό του ενδιαίτημα το 2000 και το ΕΠΑΛ, που στεγάζεται στο παλιό κτήριο του οκταταξίου Γυμνασίου. Διαθέτει εννιά αίθουσες διδασκαλίας, δύο εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ένα εργαστήριο Φυσικής ? Χημείας , τρεις αίθουσες για τους εκπαιδευτικούς και μοιράζεται το Γυμναστήριο και το αμφιθέατρο με το Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ.

 {tab Δυναμικό-Μαθητές|blue}

          Το Λύκειο του Δοξάτου στελεχώθηκε από εκπαιδευτικούς που το υπηρέτησαν στις περισσότερες περιπτώσεις μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Σήμερα, η σύνθεσή του έχει αλλάξει σχεδόν ριζικά και αποτελείται από εκπαιδευτικούς -21 τον αριθμό- με πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρή παρουσία στα σεμινάρια που διοργανώνουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί φορείς. Στη σχολική μονάδα, λειτουργούν και αναπτύσσονται καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ βασική μέριμνα των καθηγητών του αποτελεί η ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών και η ανάληψη δράσεων με σκοπό την καταπολέμηση των διαχωρισμών.

          Το σχολείο δέχεται τον κύριο όγκο των μαθητών του από 3 Γυμνάσια του δήμου ( Κυρίων, Αγίου Αθανασίου και Δοξάτου ) και από το Ε.Π.Α.Λ.. Οι ενεργοί μαθητές κατά το διδακτικό έτος 2013- 2014 είναι 160, 48 στην Α, 50 στη Β και 62 στην Γ. Η πρόοδος των μαθητών του σχολείου μας αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων όπου το ποσοστό επιτυχίας είναι από τα υψηλότερα του Νομού Δράμας και διαπρέπουν σε Διαγωνισμούς και γενικότερα στο επιστημονικό πεδίο κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους αλλά και μετά την αποφοίτησή τους.

 {/tabs}